เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :: www.nonhtad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาสสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ภายในตำบลหนองตาด จำนวน 22 หมู่บ้าน [ 30 ก.ค. 2556 ]
2 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัลลังก์ หมู่ 6 [ 30 ก.ค. 2556 ]
3 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมาบสมอ หมู่ 5 [ 30 ก.ค. 2556 ]
4 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านสำโรง หมู่ 3 [ 30 ก.ค. 2556 ]
5 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรงเหนือ หมู่ 21 [ 30 ก.ค. 2556 ]
6 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ 2 [ 30 ก.ค. 2556 ]
7 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนากลาง หมู่ 4 [ 30 ก.ค. 2556 ]
8 ประกาศสอบราคาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังก์ หมู่ 6 ตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 30 ก.ค. 2556 ]
9 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำ บ้านสว่างงิ้วงาม หมู่ 8 [ 30 ก.ค. 2556 ]
10 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระ บ้านนากลาง หมู่ 4 [ 30 ก.ค. 2556 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20หน้า 21|22|23|24|25|26|27|28|29