เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 380 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
301 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ 2 [ 30 ก.ค. 2556 ]54
302 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนากลาง หมู่ 4 [ 30 ก.ค. 2556 ]54
303 ประกาศสอบราคาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังก์ หมู่ 6 ตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 30 ก.ค. 2556 ]52
304 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำ บ้านสว่างงิ้วงาม หมู่ 8 [ 30 ก.ค. 2556 ]61
305 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระ บ้านนากลาง หมู่ 4 [ 30 ก.ค. 2556 ]55
306 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านหนองจอก หมู่ 19-แยกบ้านโคกด่าน หมู่ 18 ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ [ 10 มิ.ย. 2556 ]53
307 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองตาด หมู่ 1 ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ (ครั้งที่ 2) [ 3 มิ.ย. 2556 ]55
308 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการถนนลงหินคลุก บ้านมาบสมอ หมู่ 5 ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ (ครั้งที่ 2) [ 3 มิ.ย. 2556 ]54
309 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านนากลาง หมู่ 4 ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ (ครั้งที่ 2) [ 3 มิ.ย. 2556 ]53
310 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านสำโรง หมู่ 3 ต.หนองตาด อ.เภอเมือง จ.บุรีรัมย์ (ครั้งที่ 2 ) [ 3 มิ.ย. 2556 ]70
311 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการถนนลงหินคลุก บ้านหนองม่วง หมู่ 2 ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ (ครั้งที่ 2) [ 3 มิ.ย. 2556 ]55
312 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านบัลลังก์ หมู่ 6 ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ (ครั้งที่ 2) [ 3 มิ.ย. 2556 ]54
313 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านสว่างงิ้วงาม หมู่ 8 ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ (ครั้งที่2) [ 3 มิ.ย. 2556 ]71
314 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการถนนลงหินคลุก บ้านโคกเพชร หมู่ 10 ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ (ครั้งที่ 2) [ 3 มิ.ย. 2556 ]54
315 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 11 ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ (ครั้งที่2) [ 3 มิ.ย. 2556 ]75
316 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการถนนลงหินคลุก บ้านปีกฝาย หมู่ 13 ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ (ครั้งที่ 2) [ 3 มิ.ย. 2556 ]71
317 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านบัลลังก์น้อย หมู่ 14 ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ (ครั้งที่ 2) [ 3 มิ.ย. 2556 ]58
318 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการถนนลงหินคลุก บ้านโนนเค็ง หมู่ 15 ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ (ครั้งที่ 2) [ 3 มิ.ย. 2556 ]54
319 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการถนนลงหินคลุก บ้านโนนสูง หมู่ 16 ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ (ครั้งที่2) [ 3 มิ.ย. 2556 ]71
320 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจอก หมู่ 19 ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ (ครั้งที่ 2) [ 3 มิ.ย. 2556 ]56
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18|19