เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :: www.nonhtad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเทศบาลตำบลหนองตาด
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาด
รายงานรายรับ - รายจ่ายประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำไตรมาส
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
คู่มือสำหรับประชาชน
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2558
ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
ประชาสัมพันธ์งาน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองตาด
ป้องกันปราบปรามการทุจริต
การจัดการองค์ความรู้
 
 


 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2554

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  โครงการวัยใสใส่ใจทำดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
       เทศบาลตำบลหนองตาด จัดทำโครงการวัยใสใส่ใจทำดี ประจำปี พ.ศ.2560 โดยมีเยาวชนตำบลหนองตาดเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 28 กันยายน 2560
 
  โครงการวัยใสใส่ใจทำดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 256...
  ตรวจรับการประเมินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ การประดิษฐ์ดอกไม้...
  โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี งบปร...
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาด
  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2560 สมาคมฌาปนกิจสงเ...
  การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หนองตาดเกมส์ ครั้ง...
 
วันแม่แห่งชาติจังหวัดบุรีรัมย์ 2556
ตามรอยพระราชา [Official MV] : เบิร์ด ธงไชย