เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :: www.nonhtad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเทศบาลตำบลหนองตาด
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาด
รายงานรายรับ - รายจ่ายประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำไตรมาส
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
คู่มือสำหรับประชาชน
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2564
ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์งาน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองตาด
ป้องกันปราบปรามการทุจริต
การจัดการองค์ความรู้
 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2554

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  โครงการอบรมผู้นำศาสนพิธี ประจำปี2564
       โครงการอบรมผู้นำศาสนพิธี ประจำปี2564
 
  โครงการอบรมผู้นำศาสนพิธี ประจำปี2564
  การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่2
  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 วาระรับห...
  รองนายก อบจ. มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเตียงสนาม ส...
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ...
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ...
  การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย(วาตภัย) ประช...
  กิจกรรมร่วมกันรณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดโรค โควิ...
  การประชุมสภาเทศบาลนายกเทศมนตรีแถลงนโยบาย
  ลงพื้นที่รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิค 2019
 
วิธีการป้องกันตัวเองจากเชื้อโควิด 19