เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :: www.nonhtad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเทศบาลตำบลหนองตาด
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาด
รายงานรายรับ - รายจ่ายประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำไตรมาส
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
คู่มือสำหรับประชาชน
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2564
ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์งาน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองตาด
ป้องกันปราบปรามการทุจริต
การจัดการองค์ความรู้
 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2554

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  กิจกรรมร่วมกันรณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดโรค โควิค 2019
      
 
  กิจกรรมร่วมกันรณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดโรค โควิ...
  การประชุมสภาเทศบาลนายกเทศมนตรีแถลงนโยบาย
  ลงพื้นที่รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิค 2019
  โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ...
  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 25...
  กิจกรรมการจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ปีใหม่ไทยในเ...
  โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี งบประ...
  โครงการวัยใสใส่ใจทำดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 256...
 
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/nongtad/domains/nongtad.go.th/public_html/index.php on line 542