เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การชำระภาษีป้าย [ 1 ต.ค. 2562 ]103
2 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 1 ต.ค. 2562 ]97
3 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 30 ก.ย. 2562 ]107
4 การขอชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 30 ก.ย. 2562 ]107
5 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21 [ 30 ก.ย. 2562 ]100
6 การขอรับการสงเคราห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 20 ก.ค. 2560 ]100
7 งานสวัสดิการสังคม [ 15 ก.พ. 2559 ]120
8 แผนผังการปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุ [ 13 ส.ค. 2558 ]110
9 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 20 ก.ค. 2558 ]119
10 คู่มือการลงทะเบียนผุ้พิการ [ 20 ก.ค. 2558 ]120
11 คู่มือการลงทะเบียนผู้สูงอายุ [ 20 ก.ค. 2558 ]113
12 คู่มือการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 20 ก.ค. 2558 ]111
13 คู่มือการรับชำระภาษีป้าย [ 20 ก.ค. 2558 ]124