เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :: www.nonhtad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศราคากลางซื้อเสื้อ โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล [ 19 ธ.ค. 2560 ]
2 ประกาศราคากลางซื้อเต็นท์ [ 21 พ.ย. 2560 ]
3 ประกาศราคากลางซื้อเครื่องสูบน้ำ [ 21 พ.ย. 2560 ]
4 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในตำบลหนองตาด [ 29 ส.ค. 2560 ]
5 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายสี่แยกบ้านโคกด่าน หมู่ที่ 18- บ้านโคกวัด หมู่ที่ 20 [ 15 ส.ค. 2560 ]
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 [ 1 ส.ค. 2560 ]
7 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 16 [ 1 ส.ค. 2560 ]
8 ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ [ 19 เม.ย. 2560 ]
9 ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ [ 19 เม.ย. 2560 ]
10 ประกาศราคากลางโครงการขุดสระหนองสองชิ้น บ้านหนองตาด หมู่ที่ 1 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 19 เม.ย. 2560 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13