เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :: www.nonhtad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจำนวน 29 โครงการ [ 16 มิ.ย. 2560 ]
2 รายชื่อผู้ขอรับแบบประกวดงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 28 โครงการ [ 31 พ.ค. 2560 ]
3 รายชื่อผู้ขอรับแบบประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ [ 31 พ.ค. 2560 ]
4 ประมูลจ้างโครงการขุดสระหนองสองชิ้น บ้านหนองตาด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 22 พ.ค. 2560 ]
5 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 22 พ.ค. 2560 ]
6 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 22 พ.ค. 2560 ]
7 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 3 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 22 พ.ค. 2560 ]
8 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถังจ่ายน้ำ บ้านสำโรง หมู่ที่ 3 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 22 พ.ค. 2560 ]
9 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนากลาง หมู่ที่ 4 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 22 พ.ค. 2560 ]
10 ประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนากลาง หมู่ที่ 4 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 22 พ.ค. 2560 ]
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31