เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 380 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถังจ่ายน้ำ บ้านสำโรง หมู่ที่ 3 [ 29 มิ.ย. 2560 ]55
102 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 3 [ 29 มิ.ย. 2560 ]57
103 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการขุดลอกสระหนองสองชิ้น บ้านหนองตาด หมู่ที่ 1 [ 29 มิ.ย. 2560 ]54
104 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 2 [ 29 มิ.ย. 2560 ]56
105 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๒ [ 29 มิ.ย. 2560 ]56
106 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนากลาง หมู่ที่ 4 [ 29 มิ.ย. 2560 ]54
107 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการขุดลอกคลอง บ้านมาบสมอ หมู่ที่ 5 [ 29 มิ.ย. 2560 ]54
108 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัลลังก์ หมู่ที่ 6 [ 29 มิ.ย. 2560 ]55
109 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสถานีหนองตาด หมู่ที่ 7 [ 29 มิ.ย. 2560 ]72
110 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการขุดลอกคลอง บ้านสถานีหนองตาด หมู่ที่ 7 [ 29 มิ.ย. 2560 ]64
111 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างงิ้วงาม หมู่ที่ 8 [ 29 มิ.ย. 2560 ]70
112 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๙ [ 29 มิ.ย. 2560 ]55
113 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมว่างท่อระบายน้ำบ้านโคกเพชร หมู่ที่10 [ 29 มิ.ย. 2560 ]54
114 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 [ 29 มิ.ย. 2560 ]54
115 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 12 [ 29 มิ.ย. 2560 ]53
116 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 [ 29 มิ.ย. 2560 ]52
117 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปีกฝาย หมู่ที่ 13 [ 29 มิ.ย. 2560 ]53
118 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านบัลลังก์น้อย หมู่ที่ 14 [ 29 มิ.ย. 2560 ]73
119 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจำนวน 29 โครงการ [ 16 มิ.ย. 2560 ]65
120 รายชื่อผู้ขอรับแบบประกวดงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 28 โครงการ [ 31 พ.ค. 2560 ]54
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19