เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :: www.nonhtad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถังจ่ายน้ำ บ้านหนองตาด หมู่ที่ ๑ [ 30 มิ.ย. 2560 ]
2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ [ 29 มิ.ย. 2560 ]
3 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนากลาง หมู่ที่ 4 [ 29 มิ.ย. 2560 ]
4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถังจ่ายน้ำ บ้านสำโรง หมู่ที่ 3 [ 29 มิ.ย. 2560 ]
5 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 3 [ 29 มิ.ย. 2560 ]
6 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการขุดลอกสระหนองสองชิ้น บ้านหนองตาด หมู่ที่ 1 [ 29 มิ.ย. 2560 ]
7 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 2 [ 29 มิ.ย. 2560 ]
8 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๒ [ 29 มิ.ย. 2560 ]
9 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนากลาง หมู่ที่ 4 [ 29 มิ.ย. 2560 ]
10 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการขุดลอกคลอง บ้านมาบสมอ หมู่ที่ 5 [ 29 มิ.ย. 2560 ]
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29