เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :: www.nonhtad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศประมูลจ้างโครงการขุดลอกคลอง บ้านมาบสมอ หมู่ที่ 5 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 22 พ.ค. 2560 ]
2 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัลลังก์ หมู่ที่ 6 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 22 พ.ค. 2560 ]
3 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสถานีหนองตาด หมู่ที่ 7 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 22 พ.ค. 2560 ]
4 ประกาศประมูลจ้างโครงการขุดลอกคลอง บ้านสถานีหนองตาด หมู่ที่ 7 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 22 พ.ค. 2560 ]
5 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างงิ้วงาม หมู่ที่ 8 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 22 พ.ค. 2560 ]
6 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 22 พ.ค. 2560 ]
7 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำบ้านโคกเพชร หมู่ที่ 10 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 22 พ.ค. 2560 ]
8 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 22 พ.ค. 2560 ]
9 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 22 พ.ค. 2560 ]
10 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 12 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 22 พ.ค. 2560 ]
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31