เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 380 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
341 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการถนนลงหินคลุก บ้านสำโรงเหนือ หมู่ 21 [ 7 พ.ค. 2556 ]54
342 ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก ขนาด 2 ตัน 6 ล้อ [ 1 พ.ค. 2556 ]52
343 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกห้วยบัลลังก์ บ้านบัลลังก์ ม.6 [ 24 เม.ย. 2556 ]53
344 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระโนนสวรรค์ บ้านโนนสวรรค์ ม.9 [ 24 เม.ย. 2556 ]55
345 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระโคกวัด บ้านโคกวัด ม.20 [ 24 เม.ย. 2556 ]71
346 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกลำห้วยสำโรง บ้านสำโรง ม.3 [ 24 เม.ย. 2556 ]53
347 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกหนองสองชิ้น บ้านหนองตาด ม.1 [ 24 เม.ย. 2556 ]57
348 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตาด [ 9 เม.ย. 2556 ]54
349 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำด้านหน้าเทศบาลตำบลหนองตาด [ 9 เม.ย. 2556 ]55
350 สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำบัลลังก์น้อย(หลังเทศบาลตำบลหนองตาด) [ 9 เม.ย. 2556 ]56
351 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านหนองมะเกลือ หมู่ 17 [ 31 ก.ค. 2555 ]81
352 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านโคกเพชร หมู่ 10 [ 31 ก.ค. 2555 ]72
353 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านสว่างงิ้วงาม หมู่ 8 [ 31 ก.ค. 2555 ]71
354 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านสถานีหนองตาด หมู่ 7 [ 31 ก.ค. 2555 ]74
355 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านนากลาง หมู่ 4 [ 31 ก.ค. 2555 ]53
356 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโคกวัด หมู่ 20 [ 30 ก.ค. 2555 ]52
357 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านรัฐประชา หมู่ 22 [ 30 ก.ค. 2555 ]52
358 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสำโรงเหนือ หมู่ 21 [ 30 ก.ค. 2555 ]51
359 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกด่าน หมู่ 18 [ 30 ก.ค. 2555 ]52
360 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองมะเกลือ หมู่ 17 [ 30 ก.ค. 2555 ]51
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19