เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 380 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 16 มิ.ย. 2558 ]50
202 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 16 มิ.ย. 2558 ]51
203 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 16 มิ.ย. 2558 ]53
204 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 16 มิ.ย. 2558 ]52
205 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 16 มิ.ย. 2558 ]53
206 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 16 มิ.ย. 2558 ]53
207 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 16 มิ.ย. 2558 ]53
208 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 16 มิ.ย. 2558 ]53
209 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 16 มิ.ย. 2558 ]49
210 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 16 มิ.ย. 2558 ]66
211 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 16 มิ.ย. 2558 ]53
212 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 16 มิ.ย. 2558 ]52
213 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 16 มิ.ย. 2558 ]54
214 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 16 มิ.ย. 2558 ]54
215 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีสิทธิ์เสนอราคาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 21 [ 21 พ.ค. 2558 ]55
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลหนองตาด [ 21 พ.ค. 2558 ]53
217 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีสิทธิ์เสนอราคาสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลหนองตาด [ 21 พ.ค. 2558 ]55
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 21 [ 21 พ.ค. 2558 ]55
219 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีสิทธิ์เสนอราคาสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านมาบสมอ หมู่ที่ 5 [ 21 พ.ค. 2558 ]55
220 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านมาบสมอ หมู่ที่ 5 [ 21 พ.ค. 2558 ]54
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19