เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 380 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง บ้านโคกด่าน หมู่ที่ 18 - บ้านโคกวัด หมู่ที่ 20 [ 30 เม.ย. 2563 ]75
42 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง บ้านากลาง หมู่ที่ 4 [ 21 เม.ย. 2563 ]55
43 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง บ้านโคกด่าน หมู่ที่ 18 - บ้านโคกวัด หมู่ที่ 20 [ 21 เม.ย. 2563 ]56
44 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง บ้านนากลาง หมู่ที่ 4 [ 21 เม.ย. 2563 ]57
45 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง บ้านบัลลังก์น้อย หมู่ที่ 14 - บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 10 [ 21 เม.ย. 2563 ]73
46 ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง บ้านนากลาง หมู่ที่ 4 [ 21 เม.ย. 2563 ]56
47 ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง บ้านบัลลังก์น้อย หมู่ที่ 14 - บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 10 [ 21 เม.ย. 2563 ]57
48 ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง บ้านโคกด่าน หมู่ที่ 18 - บ้านโคกวัด หมู่ที่ 20 [ 21 เม.ย. 2563 ]56
49 ประกาศผู้ชนะการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 [ 13 เม.ย. 2563 ]52
50 ประกาศผู้ชนะการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 [ 13 เม.ย. 2563 ]55
51 ประกาศผู้ชนะการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 [ 13 เม.ย. 2563 ]60
52 ประกาศผู้ชนะการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 21 [ 13 เม.ย. 2563 ]57
53 ประกาศผู้ชนะการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 [ 13 เม.ย. 2563 ]74
54 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 [ 3 เม.ย. 2563 ]55
55 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 [ 3 เม.ย. 2563 ]55
56 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 [ 3 เม.ย. 2563 ]53
57 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 21 [ 3 เม.ย. 2563 ]54
58 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 [ 3 เม.ย. 2563 ]55
59 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 [ 3 เม.ย. 2563 ]55
60 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 [ 3 เม.ย. 2563 ]56
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19