เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 380 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 ประกาศสอบราคาปรับปรุงูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังก์ (ครั้งที่ 2) [ 21 ก.ค. 2557 ]53
282 ประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังก์หลังเก่า (ครั้งที่2) [ 21 ก.ค. 2557 ]71
283 ประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองตาด (ครั้งที่2) [ 21 ก.ค. 2557 ]54
284 ประกาศสอบราคาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านศรีสำโรง (ครั้งที่ 2) [ 21 ก.ค. 2557 ]53
285 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังก์หลังใหม่ [ 5 มิ.ย. 2557 ]71
286 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังก์หลังเก่า [ 5 มิ.ย. 2557 ]55
287 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองตาด [ 5 มิ.ย. 2557 ]52
288 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสำโรง [ 5 มิ.ย. 2557 ]71
289 สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังก์ [ 5 มิ.ย. 2557 ]71
290 ประกาศสอราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัย ประจำปี 2557 [ 28 พ.ค. 2557 ]68
291 สอบราคาจ้างจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังก์ [ 25 เม.ย. 2557 ]71
292 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำหนองป่าช้าสนาธารณประโยชน์ บ้านนากลาง หมู่ 4 [ 1 เม.ย. 2557 ]55
293 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอถังสูงโครงสร้างเหล็ก บ้านโคกเพชร หมู่ 10 [ 1 เม.ย. 2557 ]51
294 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำเข้าสระน้ำ บ้านหนองตาด หมู่ 1 [ 13 มี.ค. 2557 ]71
295 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองตาดและห้องส้วมเทศบาล [ 13 มี.ค. 2557 ]54
296 ประกาสสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ภายในตำบลหนองตาด จำนวน 22 หมู่บ้าน [ 30 ก.ค. 2556 ]50
297 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัลลังก์ หมู่ 6 [ 30 ก.ค. 2556 ]55
298 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมาบสมอ หมู่ 5 [ 30 ก.ค. 2556 ]55
299 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านสำโรง หมู่ 3 [ 30 ก.ค. 2556 ]54
300 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรงเหนือ หมู่ 21 [ 30 ก.ค. 2556 ]54
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19