เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 380 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 15 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 22 พ.ค. 2560 ]51
142 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสูง หมู่ที่ 16 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 22 พ.ค. 2560 ]69
143 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ 17 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 22 พ.ค. 2560 ]61
144 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกวัด หมู่ที่ 20 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 22 พ.ค. 2560 ]53
145 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรงเหนือ หมู่ที่ 21 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 22 พ.ค. 2560 ]53
146 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถังจ่ายน้ำ บ้านรัฐประชา หมู่ที่ 22 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 22 พ.ค. 2560 ]52
147 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรัฐประชา หมู่ที่ 22 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 22 พ.ค. 2560 ]53
148 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถังจ่ายน้ำ บ้านหนองตาด หมู่ที่ 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 22 พ.ค. 2560 ]51
149 ประกาศประมูลจ้างโครงการวางท่อพีวีซีเชื่อมระหว่างคลองไปหาสระหนองไผ่ บ้านสถานีหนองตาด หมู่ที่ 7 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 22 พ.ค. 2560 ]52
150 ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 22 พ.ค. 2560 ]55
151 ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย [ 5 เม.ย. 2560 ]50
152 ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย [ 5 เม.ย. 2560 ]53
153 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันการสอบราคาจ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 [ 4 เม.ย. 2560 ]52
154 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 [ 4 เม.ย. 2560 ]56
155 ประกาศเรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 20 มี.ค. 2560 ]71
156 แจ้งให้เสนอราคาจ้างโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปรพจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 21 โครงการ [ 6 มี.ค. 2560 ]54
157 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 7 [ 24 ก.พ. 2560 ]55
158 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 7 [ 24 ก.พ. 2560 ]57
159 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 7 [ 24 ก.พ. 2560 ]55
160 ประกาศสอบราคาจ้าสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 9 ก.พ. 2560 ]51
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19