เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :: www.nonhtad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 ตำบลหนองตาด [ 20 ก.พ. 2560 ]
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 ตำบลหนองตาด [ 20 ก.พ. 2560 ]
3 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลหนองตาด [ 20 ก.พ. 2560 ]
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองตาด [ 20 ก.พ. 2560 ]
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตาด [ 20 ก.พ. 2560 ]
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองตาด [ 20 ก.พ. 2560 ]
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1ตำบลหนองตาด [ 20 ก.พ. 2560 ]
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองตาด [ 20 ก.พ. 2560 ]
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 10 ตำบลหนองตาด [ 20 ก.พ. 2560 ]
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองตาด [ 20 ก.พ. 2560 ]
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13