เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :: www.nonhtad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ 17 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 19 เม.ย. 2560 ]
2 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำ บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ 17 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 19 เม.ย. 2560 ]
3 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านโคกด่าน หมู่ที่ 18 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 19 เม.ย. 2560 ]
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนมูลดินลงหินคลุก บ้านหนองจอก หมู่ที่ 19 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 19 เม.ย. 2560 ]
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกวัด หมู่ที่ 20(จ่ายขาดเงินสะสม) [ 19 เม.ย. 2560 ]
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรงเหนือ หมู่ที่ 21 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 19 เม.ย. 2560 ]
7 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านสำโรงเหนือ หมู่ที่ 21 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 19 เม.ย. 2560 ]
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถังจ่ายน้ำ บ้านประชารัฐ หมู่ที่ 22 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 19 เม.ย. 2560 ]
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประชารัฐ หมู่ที่ 22 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 19 เม.ย. 2560 ]
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถังจ่ายน้ำ บ้านหนองตาด หมู่ที่ 1(จ่ายขาดเงินสะสม) [ 19 เม.ย. 2560 ]
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13