เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :: www.nonhtad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลอง บ้านสถานีหนองตาดหมู่ที่ 7 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 19 เม.ย. 2560 ]
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างงิ้วงาม หมู่ที่ 8 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 19 เม.ย. 2560 ]
3 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 19 เม.ย. 2560 ]
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 10(จ่ายขาดเงินสะสม) [ 19 เม.ย. 2560 ]
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 10 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 19 เม.ย. 2560 ]
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 19 เม.ย. 2560 ]
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปีกฝายหมู่ที่ 13 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 19 เม.ย. 2560 ]
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านบัลลังก์น้อย หมู่ที่ 14 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 19 เม.ย. 2560 ]
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 15 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 19 เม.ย. 2560 ]
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสูง หมู่ที่ 16 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 19 เม.ย. 2560 ]
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13