เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :: www.nonhtad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศราคากลางโครงการขุดสระหนองสองชิ้น บ้านหนองตาด หมู่ที่ 1 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 19 เม.ย. 2560 ]
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 2 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 19 เม.ย. 2560 ]
3 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 2 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 19 เม.ย. 2560 ]
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 3 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 19 เม.ย. 2560 ]
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถังจ่ายน้ำ บ้านสำโรง หมู่ที่ 3 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 19 เม.ย. 2560 ]
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนากลาง หมู่ที่ 4 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 19 เม.ย. 2560 ]
7 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนากลาง หมู่ที่ 4 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 19 เม.ย. 2560 ]
8 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลอง บ้านมาบสมอ หมู่ที่ 5 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 19 เม.ย. 2560 ]
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัลลังก์ หมู่ที่ 6 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 19 เม.ย. 2560 ]
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสถานีหนองตาด หมู่ที่ 7 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 19 เม.ย. 2560 ]
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13