เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :: www.nonhtad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านสำโรง หมู่ที่ 3 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 19 เม.ย. 2560 ]
2 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านบัลลังก์ หมู่ที่ 6 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 19 เม.ย. 2560 ]
3 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อพีวีซีเชื่อมระหว่างคลองไปหาสระหนองไผ่ บ้านสถานีหนองตาด หมู่ที่ 7 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 19 เม.ย. 2560 ]
4 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำ บ้านสว่างงิ้วงาม หมู่ที่ 8 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 19 เม.ย. 2560 ]
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ บ้านนากลาง หมู่ที่ 4 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 19 เม.ย. 2560 ]
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ตำบลหนองตาด [ 20 ก.พ. 2560 ]
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ตำบลหนองตาด [ 20 ก.พ. 2560 ]
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 ตำบลหนองตาด [ 20 ก.พ. 2560 ]
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 ตำบลหนองตาด [ 20 ก.พ. 2560 ]
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการหน่วยกู้ชีพ [ 20 ก.พ. 2560 ]
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13