เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :: www.nonhtad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 22 ตำบลหนองตาด [ 20 ก.พ. 2560 ]
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 12 ตำบลหนองตาด [ 20 ก.พ. 2560 ]
3 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 18 ตำบลหนองตาด [ 20 ก.พ. 2560 ]
4 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตาด [ 20 ก.พ. 2560 ]
5 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตาด [ 20 ก.พ. 2560 ]
6 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตาด [ 20 ก.พ. 2560 ]
7 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตาด [ 20 ก.พ. 2560 ]
8 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 9 ตำบลหนองตาด [ 20 ก.พ. 2560 ]
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 7 ตำบลหนองตาด [ 9 ก.พ. 2560 ]
10 ประกาศราคากลางโครงการเพื่อแก้ไขความเดือนร้อนของประชาชน [ 27 ต.ค. 2559 ]
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13