เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 165 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 11 ก.ย. 2566 ]3
2 ประกาศเทศบาลตำบลหนองตาด เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 21 ส.ค. 2566 ]1
3 โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 17 ก.ค. 2566 ]3
4 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 [ 17 ก.ค. 2566 ]4
5 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) ลดขยะใส่ใจสิ่งแวดล้อม [ 17 ก.ค. 2566 ]2
6 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 13 ก.ค. 2566 ]7
7 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 13 ก.ค. 2566 ]4
8 โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 13 ก.ค. 2566 ]5
9 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพผู้พิการในตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 21 มิ.ย. 2566 ]9
10 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 13 มิ.ย. 2566 ]11
11 ประชาสัมพันธ์โครงการบูรณาการทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (FIX IT - จิตอาสา) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]17
12 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเพาะชำกล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 13 มี.ค. 2566 ]37
13 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 10 มี.ค. 2566 ]27
14 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเทศบาลตำบลหนองตาด [ 20 ก.พ. 2566 ]20
15 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]37
16 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกสมาคมณาปนกิจสงเคราะห์ตำบลหนองตาด ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 10 ก.พ. 2566 ]16
17 เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาดสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 16 ธ.ค. 2565 ]3
18 ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองตาด เรื่อง การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 14 ธ.ค. 2565 ]1
19 ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองตาด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาด สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]1
20 เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาดสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]2
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9