เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเทศบาลตำบลหนองตาด
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 [ 30 มิ.ย. 2566 ]3
2 ระเบียบสภาเทศบาลตำบลหนองตาด ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 20 ม.ค. 2566 ]3
3 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 23 ก.ย. 2565 ]1
4 ประชาสัมพันธ์โครงการ(งบลงทุน)ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 [ 6 ต.ค. 2564 ]113
5 ประกาศเทศบาลตำบลหนองตาด เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565 [ 29 ก.ย. 2564 ]94
6 เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 29 ก.ย. 2564 ]129
7 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]79
8 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]117
9 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 [ 11 ก.ย. 2562 ]83
10 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 [ 11 ก.ย. 2562 ]135
11 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562 [ 17 ต.ค. 2561 ]83
12 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 17 ก.ย. 2561 ]82
13 รายละเอียดตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562 [ 17 ก.ย. 2561 ]124
14 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 17 ก.ย. 2561 ]83
15 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 13 ก.ย. 2560 ]122
16 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 [ 13 ก.ย. 2560 ]89
17 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 29 ก.ย. 2559 ]129
18 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560 [ 29 ก.ย. 2559 ]127
19 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2559 [ 22 เม.ย. 2558 ]76