เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th

 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเทศบาลตำบลหนองตาด


ประชาสัมพันธ์โครงการ(งบลงทุน)ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์โครงการ(งบลงทุน)ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ