เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th
 
 
ป้องกันปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ [ 25 เม.ย. 2566 ]3
2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]7
3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2565 - มี.ค. 2566) [ 25 เม.ย. 2566 ]6
4 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]5
5 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy [ 25 เม.ย. 2566 ]5
6 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy [ 25 เม.ย. 2566 ]5
7 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต.ค. 2565 - มี.ค. 2566) [ 19 เม.ย. 2566 ]7
8 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลตำบลหนองตาด [ 20 ก.พ. 2566 ]8
9 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสเทศบาลตำบลหนองตาด ปี พ.ศ. 2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]10
10 รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลหนองตาด ปี พ.ศ. 2565 [ 16 ก.พ. 2566 ]13
11 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เทศบาลตำบลหนองตาด [ 17 ต.ค. 2565 ]42
12 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลหนองตาด [ 17 ต.ค. 2565 ]54
13 ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พศ. 2561 - 2564 [ 11 มิ.ย. 2561 ]92