เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th

 
 
ป้องกันปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ทต.หนองตาด ปี พ.ศ. 2566 [ 29 ก.พ. 2567 ]0
2 ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ทต.หนองตาด ปี พ.ศ. 2567 [ 29 ก.พ. 2567 ]0
3 ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 29 ก.พ. 2567 ]0
4 กิจกรรมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy เทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 6 ก.พ. 2567 ]1
5 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]1
6 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 11 ม.ค. 2567 ]3
7 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 7 ธ.ค. 2566 ]5
8 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ [ 25 เม.ย. 2566 ]25
9 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]34
10 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2565 - มี.ค. 2566) [ 25 เม.ย. 2566 ]45
11 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]32
12 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy [ 25 เม.ย. 2566 ]31
13 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy [ 25 เม.ย. 2566 ]28
14 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต.ค. 2565 - มี.ค. 2566) [ 19 เม.ย. 2566 ]35
15 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลตำบลหนองตาด [ 20 ก.พ. 2566 ]33
16 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสเทศบาลตำบลหนองตาด ปี พ.ศ. 2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]32
17 รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลหนองตาด ปี พ.ศ. 2565 [ 16 ก.พ. 2566 ]36
18 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เทศบาลตำบลหนองตาด [ 17 ต.ค. 2565 ]73
19 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลหนองตาด [ 17 ต.ค. 2565 ]91
20 ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พศ. 2561 - 2564 [ 11 มิ.ย. 2561 ]120