เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองช่าง [ 8 มี.ค. 2567 ]14
2 คู่มือหรือแนวทางการปฏฺิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เรื่อง เบี้ยยังชีพผู้พิการ [ 8 มี.ค. 2567 ]14
3 คู่มือหรือแนวทางการปฏฺิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เรื่อง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 8 มี.ค. 2567 ]14