เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ITA
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนผังขั้นตอนการเบิก-จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ สำหรับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม [ 10 ก.พ. 2559 ]142
2 แผนผังขั้นตอนการเบิก-จ่ายเบี้ยผู้พิการ สำหรับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม [ 10 ก.พ. 2559 ]101
3 งานด้านสวัสดิการสังคม สำหรับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม [ 17 มิ.ย. 2558 ]218