เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ITA


คู่มือหรือแนวทางการปฏฺิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เรื่อง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

    รายละเอียดข่าว

คู่มือหรือแนวทางการปฏฺิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (กองสวัสดิการสังคม) เรื่อง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    เอกสารประกอบ

คู่มือหรือแนวทางการปฏฺิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เรื่อง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 มี.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ