เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th

 
 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น


การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองตาด

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองตาด
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ