เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ITA


แผนผังขั้นตอนการเบิก-จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ สำหรับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนผังขั้นตอนการเบิก-จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ สำหรับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.พ. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ