เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    เอกสารประกอบ

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    วันที่ลงข่าว
: 10 เม.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ