เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสุดรายเดือน (ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566)

    รายละเอียดข่าว

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสุดรายเดือน (ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566)    เอกสารประกอบ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสุดรายเดือน (ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566)
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 พ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ