เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th

 
 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น


รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ