เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ [ 7 มี.ค. 2567 ]15
2 คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ [ 7 มี.ค. 2567 ]11
3 คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 7 มี.ค. 2567 ]10
4 ประกาศเทศบาลตำบลหนองตาด เรื่อง วิธีการใช้งานระบบขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Service) [ 6 มี.ค. 2567 ]12
5 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และประชาชนสำหรับการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ [ 22 ส.ค. 2566 ]40
6 การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 21 ส.ค. 2566 ]57
7 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 1 ต.ค. 2562 ]111
8 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 30 ก.ย. 2562 ]121
9 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21 [ 30 ก.ย. 2562 ]136
10 งานสวัสดิการสังคม [ 15 ก.พ. 2559 ]128
11 แผนผังการปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุ [ 13 ส.ค. 2558 ]125