เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และประชาชนสำหรับการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ [ 22 ส.ค. 2566 ]3
2 การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 21 ส.ค. 2566 ]2
3 การชำระภาษีป้าย [ 1 ต.ค. 2562 ]82
4 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 1 ต.ค. 2562 ]77
5 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 30 ก.ย. 2562 ]81
6 การขอชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 30 ก.ย. 2562 ]82
7 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21 [ 30 ก.ย. 2562 ]84
8 การขอรับการสงเคราห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 20 ก.ค. 2560 ]80
9 งานสวัสดิการสังคม [ 15 ก.พ. 2559 ]84
10 แผนผังการปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุ [ 13 ส.ค. 2558 ]87
11 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 20 ก.ค. 2558 ]87
12 คู่มือการลงทะเบียนผุ้พิการ [ 20 ก.ค. 2558 ]83
13 คู่มือการลงทะเบียนผู้สูงอายุ [ 20 ก.ค. 2558 ]85
14 คู่มือการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 20 ก.ค. 2558 ]79
15 คู่มือการรับชำระภาษีป้าย [ 20 ก.ค. 2558 ]82