เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

                                                 สภาพทั่วไปตำบลหนองตาด
ที่ตั้ง ตำบลหนองตาด เป็น 1 ใน 19 ตำบลของอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ตั้งอยู่บ้านบัลลังก์น้อย หมู่ที่ 14 ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-666111 ห่างจากศาลากลาง จังหวัดบุรีรัมย์หลังใหม่ ประมาณ 14 กิโลเมตร
เนื้อที่ ตำบลหนองตาด มีพื้นที่ทั้งหมด 27,719 ไร่ หรือ ประมาณ 44.53 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ  ลักษณะพื้นที่เทศบาลตำบลหนองตาด เป็นที่ราบสูง ราบลุ่ม พื้นที่เหมาะแก่การทำนา และมีพื้นที่สำหรับการปลูกป่าชุมชนประมาณ 2,500 ไร่ พื้นที่ว่างเปล่าของตำบลประมาณ 2,000 ไร่ เหมาะแก่การพัฒนาและลงทุนอุตสาหกรรม แต่ละหมู่บ้านมีระยะห่างกันใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 15 นาที

     - ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

     - ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

      -ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลชุมเห็ด และตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์

     - ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ประชากร  ประชากรทั้งสิ้น จำนวน 11,561 คน เป็นประชากรชาย 5,773 คน ประชากรหญิง 5,778 คน จำนวนครัวเรือน ประมาณ 2,958 ครัวเรือน (ข้อมูล 10 ตุลาคม 2566)