เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th
 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

 
  กลุ่มทำขนม
 
 
 
 
  สถานที่ตั้ง : บ้านสำโรง   หมู่ที่ 3   ตำบลหนองตาด    อำเภอเมือง   จังหวัดบุรีรัมย์   31000
  ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางสายใจ ศรีวัชรามาศ
  e-mail : cdd_bureerum@thaimail.com
 
  กลุ่มวาสนาผลไม้ดองแช่อิ่ม
 
   
 
  สถานที่ตั้ง : 87   หมู่ 18   ตำบลหนองตาด    อำเภอเมือง   จังหวัดบุรีรัมย์   31000
  ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นายพรชัย ตราชู
 
 
สุราแช   ขนมต่าง ๆ ของหวาน   อาหารแปรรูปจากผลไม้
   ***ซุปเปอร์สาโท
    ***ขนม
     ***มะม่วงแช่อิ่ม มะกอกแช่อิ่ม
   ซุปเปอร์สาโท ปริมาณสุทธิ์ 640 ซีซี
    ขนมแห้งแพ็คเป็นถุง
     รสชาติดี หวาน กรอบ หอมกลิ่นสมุนไพร