เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th
 
 
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

 


เทศบาลตำบลหนองตาด

ตำบลหนองตาด  อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

เบอร์โทรศัพท์  044-666-111 / โทรสาร 044-666-110