เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมอาชีพ “การทำขนมแซนวิชไส้กรอกห่มผ้า”


โครงการส่งเสริมอาชีพ “การทำขนมแซนวิชไส้กรอกห่มผ้า” สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองตาด ร่วมกับ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิทยากร นางสาวปริณกาญจน์ ธิติศรัณวิทย์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  อบต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา และโดยวิทยากร นางสาวจันทิมา รุ่งแจ้ง (ครูปุ๊)

ผู้ให้คำปรึกษา นางสาวปภัสรินทร์ ปิยะปัญจลักษณ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองตาด

2023-03-10
2023-01-30
2022-09-01
2022-08-22
2022-08-18
2022-08-10
2022-08-08
2022-08-05
2022-08-04
2022-07-20