เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th
 
 
 


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์


วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายจำรัส เสนาปักธงไชย นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาด มอบหมายให้นายวิเชียร์ กัลยา ,นายวินัด สิมรัมย์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ มอบวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็น สำหรับผู้สูงอายุติดบ้าน ผู้สูงอายุติดเตียง ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ในเขตพื้นที่ตำบลหนองตาด

2023-01-30
2022-09-01
2022-08-22
2022-08-18
2022-08-10
2022-08-08
2022-08-05
2022-08-04
2022-07-20
2022-07-20