เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th

 
 
 


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์


วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายจำรัส เสนาปักธงไชย นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาด มอบหมายให้นายวิเชียร์ กัลยา ,นายวินัด สิมรัมย์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ มอบวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็น สำหรับผู้สูงอายุติดบ้าน ผู้สูงอายุติดเตียง ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ในเขตพื้นที่ตำบลหนองตาด

2023-11-29
2023-11-28
2023-11-27
2023-11-27
2023-11-25
2023-11-15
2023-11-01
2023-10-31
2023-10-25
2023-10-25