เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th

 
 
 


โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ


วันที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลหนองตาด โดยนายจำรัส เสนาปักธงไชย นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และนายพิสิทธิ์ ธณเตชทัต ปลัดเทศบาลตำบลหนองตาด มอบหมายให้สำนักปลัดเทศบาลดำเนินโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น ณ บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองตาด โดยได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการในเทศบาลและโรงเรียนบ้านหนองตราด เข้าร่วมโครงการ

2024-06-13
2024-06-07
2024-05-30
2024-05-29
2024-05-28
2024-05-27
2024-05-24
2024-05-20
2024-05-15
2024-05-14