เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th

 
 
 


การตรวจประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564


วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลหนองตาดรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ผลการตรวจประเมินอยู่ในระดับที่ดี

2024-04-11
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-27
2024-03-25
2024-03-21
2024-03-15
2024-03-01