เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :: www.nonhtad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองตาด เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาด สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560

    รายละเอียดข่าว

ตามที่สภาเทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาด สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาด สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2560 ไปแล้วนั้น...

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 12 ธ.ค. 2560