เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :: www.nonhtad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerประกาศเทศบาลตำบลหนองตาด เรื่อง กราประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563)

    รายละเอียดข่าว

ตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลตำบลหนองตาดจังหวัดบุรีรัมย์ (ก.ท.จังหวัดบุรีรัมย์)ได้มีมติเห็นชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลของเทศบาล เรื่องการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี (2561-2563)ในการปนะชุม ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 นั้น...

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2560