เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :: www.nonhtad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerเรื่่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

    รายละเอียดข่าว

เรื่่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 
วันอังคารที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาด...

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 17 มี.ค. 2559