เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :: www.nonhtad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerเรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559

    รายละเอียดข่าว

เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559
วันอังคารที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาด...

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 20 มิ.ย. 2559