เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :: www.nonhtad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerเรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาด สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

    รายละเอียดข่าว

เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาด สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559          วันจันทร์ ที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาด ...

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 30 ส.ค. 2559