เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :: www.nonhtad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerประกาศเทศบาลตำบลหนองตาด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก กำหนด วัน เวลา สถานที่และระเบียบการคัดเลือกเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)

    รายละเอียดข่าว

      ตามประกาศเทศบาลตำบลหนองตาด  ลงวันที่  29  มีนาคม  2560  เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)  สำนักปลัด  ซึ่งได้กำหนดวันรับสมัคร เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร  ระหว่างวันที่  10-28 เมษายน 2560  จำนวน 1 อัตรา นั้น
      บัดนี้  ได้สิ้นสุดการรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ดังนี้    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 4 พ.ค. 2560