เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th
 
 
 


โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ


วันที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลหนองตาด โดยนายจำรัส เสนาปักธงไชย นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และนายพิสิทธิ์ ธณเตชทัต ปลัดเทศบาลตำบลหนองตาด มอบหมายให้สำนักปลัดเทศบาลดำเนินโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น ณ บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองตาด โดยได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการในเทศบาลและโรงเรียนบ้านหนองตราด เข้าร่วมโครงการ

2023-03-10
2023-01-30
2022-09-01
2022-08-22
2022-08-18
2022-08-10
2022-08-08
2022-08-05
2022-08-04
2022-07-20