เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th
 
 
 


การตรวจประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564


วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลหนองตาดรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ผลการตรวจประเมินอยู่ในระดับที่ดี

2023-03-10
2023-01-30
2022-09-01
2022-08-22
2022-08-18
2022-08-10
2022-08-08
2022-08-05
2022-08-04
2022-07-20