เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงวัย กายใจแข็งแรง


วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลหนองตาดโดยนายจำรัส เสนาปักธงไชย จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงวัย กายใจแข็งแรง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองตาด โดยมีผู้ร่วมงานจากโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองตาด ซึ่งมีรองปลัดเทศบาล คุณกุลยาดา รอยประโคน เป็นผู้ดำเนินโครงการ

2023-03-10
2023-01-30
2022-09-01
2022-08-22
2022-08-18
2022-08-10
2022-08-08
2022-08-05
2022-08-04
2022-07-20