เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th
 
 
 


คณะผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับสรีระสังขาร หลวงพ่อธีร์ อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองมะเกลือ


คณะผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับสรีระสังขาร หลวงพ่อธีร์ อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองมะเกลือ
2022-09-01
2022-08-22
2022-08-18
2022-08-10
2022-08-08
2022-08-05
2022-08-04
2022-07-20
2022-07-20
2022-06-10