เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th
 
 
 


การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 วาระรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำ พ.ศ.2565


การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 วาระรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำ พ.ศ.2565
2021-09-29
2021-09-28
2021-09-28
2021-09-17
2021-08-27
2021-08-18
2021-07-22
2021-06-30
2021-06-25
2021-05-21