เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th
 
 
 


การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 วาระรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำ พ.ศ.2565


การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 วาระรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำ พ.ศ.2565
2022-08-10
2022-08-08
2022-08-05
2022-08-04
2022-07-20
2022-07-20
2022-06-10
2022-03-18
2022-03-16
2022-02-10