เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th
 
 
 


รองนายก อบจ. มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเตียงสนาม สำหรับ ศบค.หนองตาด


2 กรกฎาคม 2564 นายจำรัส เสนาปักธงไชย นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นำโดยนายสมศักดิ์ ว่องไวดี ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองตาด และนายพงษ์ศิวกร บุตรศรีภักดีกุล ปลัดเทศบาลตำบลหนองตาด พนักงานเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับนายยุทธชัย พงษ์พณิช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ และ สจ.แพร เดชพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ในการมอบวัสดุอุปกรณ์ เครื่องอุปโภค บริโภคและกล่องกระดาษ สำหรับทำเตียงสนาม จำนวน 20 ชุด เพื่อการจัดทำโรงพยาบาลสนามจุดพักคอย และใช้ในศูนย์บริหารควบคุมและป้องกันโควิด 19 ของเทศบาลตำบลหนองตาด ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลหนองตาด
2022-08-10
2022-08-08
2022-08-05
2022-08-04
2022-07-20
2022-07-20
2022-06-10
2022-03-18
2022-03-16
2022-02-10